Hieronder vind je oefenopgaven scheikunde voor HAVO inclusief uitwerkingen.

Het is onafhankelijk van de lesmethode die je gebruikt. Kijk in het rechter gedeelte voor de onderwerpen.


Bestand

Onderwerpen

Oefen_h_01_atoombouw
PDF – 264,5 KB 1116 downloads

atomaire deeltjes; atoomnummer; massagetal; atoom- en molecuulmassa; isotopen; enkelvoudige ionen; elementen; metalen en niet-metalen; periodiek systeem

Oefen_h_02_zouten
PDF – 348,4 KB 989 downloads

stroomgeleiding; ionen; zoutformules; namen van zouten; zouten in water; neerslagreacties; ionsoorten aantonen en verwijderen; hydraten

Oefen_h_03_moleculair
PDF – 209,1 KB 770 downloads

vanderwaalskrachten; kookpunt en molecuulmassa; waterstofbruggen en de invloed op het kookpunt van een stof; polaire atoombinding; hydrofobe en hydrofiele stoffen; oplossen en mengen; waswerking zeep; micellen

Oefen_h_04_berekeningen
PDF – 545,5 KB 1225 downloads

meetwaarden; significante cijfers; massa- en volumepercentage; massa- en volume-ppm; dichtheid; rekenen met mol en massa; reactievergelijkingen; molverhoudingen; concentratie en molariteit; verdunnen; rekenen aan reacties; rendement

Oefen_h_05_koolstof-I
PDF – 373,9 KB 1005 downloads

aardolie; (alternatieve) brandstoffen; covalentie; structuurformules; koolwaterstoffen; alkanen; alkenen; additiereactie; alcoholen; carbonzuren; karakteristieke groepen

Oefen_h_06_koolstof-II
PDF – 217,4 KB 828 downloads

esters; vetten en oliën; eiwitten; koolhydraten; hydrolyse; polymeren en kunststoffen

Oefen_h_07_energie_snelheid_evenwicht
PDF – 346,1 KB 811 downloads

exotherm en endotherm; factoren die de snelheid beïnvloeden; katalysator; het meten van reactiesnelheid; aflopende reacties; omkeerbare reacties; dynamisch evenwicht

Oefen_h_08_zuren-en-basen
PDF – 480,5 KB 907 downloads

indicatoren; zure en basische oplossingen; pH-begrip en pH-berekeningen; sterke en zwakke zuren en basen; reacties tussen zuren en basen

Oefen_h_09_redox
PDF – 329,7 KB 743 downloads

begrippen reductor, oxidator; elektronenoverdracht; halfreacties en BINAS; elektrische cel; elektrolyse; bereiding van (onedele) metalen; corrosie

Oefen_h_10_industrie
PDF – 538,8 KB 1226 downloads

blokschema’s; procesindustrie; groene chemie; scheiden en zuiveren van stoffen; ammoniaksynthese