Hieronder vind je oefenopgaven scheikunde voor HAVO inclusief uitwerkingen.

Het is onafhankelijk van de lesmethode die je gebruikt. Kijk in het rechter gedeelte voor de onderwerpen.


Bestand

Onderwerpen

Oefen h 01 atoombouw
PDF – 264.5 KB 303 downloads

atomaire deeltjes; atoomnummer; massagetal; atoom- en molecuulmassa; isotopen; enkelvoudige ionen; elementen; metalen en niet-metalen; periodiek systeem

Oefen h 02 zouten
PDF – 348.4 KB 281 downloads

stroomgeleiding; ionen; zoutformules; namen van zouten; zouten in water; neerslagreacties; ionsoorten aantonen en verwijderen; hydraten

Oefen h 03 moleculair
PDF – 209.1 KB 199 downloads

vanderwaalskrachten; kookpunt en molecuulmassa; waterstofbruggen en de invloed op het kookpunt van een stof; polaire atoombinding; hydrofobe en hydrofiele stoffen; oplossen en mengen; waswerking zeep; micellen

Oefen h 04 berekeningen
PDF – 545.5 KB 300 downloads

meetwaarden; significante cijfers; massa- en volumepercentage; massa- en volume-ppm; dichtheid; rekenen met mol en massa; reactievergelijkingen; molverhoudingen; concentratie en molariteit; verdunnen; rekenen aan reacties; rendement

Oefen h 05 koolstof I
PDF – 373.9 KB 231 downloads

aardolie; (alternatieve) brandstoffen; covalentie; structuurformules; koolwaterstoffen; alkanen; alkenen; additiereactie; alcoholen; carbonzuren; karakteristieke groepen

Oefen h 06 koolstof II
PDF – 217.4 KB 214 downloads

esters; vetten en oliën; eiwitten; koolhydraten; hydrolyse; polymeren en kunststoffen

Oefen h 07 energie snelheid evenwicht
PDF – 346.1 KB 136 downloads

exotherm en endotherm; factoren die de snelheid beïnvloeden; katalysator; het meten van reactiesnelheid; aflopende reacties; omkeerbare reacties; dynamisch evenwicht

Oefen h 08 zuren en basen
PDF – 480.5 KB 180 downloads

indicatoren; zure en basische oplossingen; pH-begrip en pH-berekeningen; sterke en zwakke zuren en basen; reacties tussen zuren en basen

Oefen h 09 redox
PDF – 329.7 KB 178 downloads

begrippen reductor, oxidator; elektronenoverdracht; halfreacties en BINAS; elektrische cel; elektrolyse; bereiding van (onedele) metalen; corrosie

Oefen h 10 industrie
PDF – 538.8 KB 249 downloads

blokschema’s; procesindustrie; groene chemie; scheiden en zuiveren van stoffen; ammoniaksynthese