Hieronder vind je oefenopgaven scheikunde voor HAVO inclusief uitwerkingen.

Het is onafhankelijk van de lesmethode die je gebruikt. Kijk in het rechter gedeelte voor de onderwerpen.


Bestand

Onderwerpen

PDF
Oefen h 01 atoombouw
PDF [264.5 KB]
Download (171 downloads)

atomaire deeltjes; atoomnummer; massagetal; atoom- en molecuulmassa; isotopen; enkelvoudige ionen; elementen; metalen en niet-metalen; periodiek systeem

PDF
Oefen h 02 zouten
PDF [348.4 KB]
Download (173 downloads)

stroomgeleiding; ionen; zoutformules; namen van zouten; zouten in water; neerslagreacties; ionsoorten aantonen en verwijderen; hydraten

PDF
Oefen h 03 moleculair
PDF [209.1 KB]
Download (119 downloads)

vanderwaalskrachten; kookpunt en molecuulmassa; waterstofbruggen en de invloed op het kookpunt van een stof; polaire atoombinding; hydrofobe en hydrofiele stoffen; oplossen en mengen; waswerking zeep; micellen

PDF
Oefen h 04 berekeningen
PDF [545.5 KB]
Download (189 downloads)

meetwaarden; significante cijfers; massa- en volumepercentage; massa- en volume-ppm; dichtheid; rekenen met mol en massa; reactievergelijkingen; molverhoudingen; concentratie en molariteit; verdunnen; rekenen aan reacties; rendement

PDF
Oefen h 05 koolstof I
PDF [373.9 KB]
Download (132 downloads)

aardolie; (alternatieve) brandstoffen; covalentie; structuurformules; koolwaterstoffen; alkanen; alkenen; additiereactie; alcoholen; carbonzuren; karakteristieke groepen

PDF
Oefen h 06 koolstof II
PDF [217.4 KB]
Download (109 downloads)

esters; vetten en oliën; eiwitten; koolhydraten; hydrolyse; polymeren en kunststoffen

PDF
Oefen h 07 energie snelheid evenwicht
PDF [346.1 KB]
Download (74 downloads)

exotherm en endotherm; factoren die de snelheid beïnvloeden; katalysator; het meten van reactiesnelheid; aflopende reacties; omkeerbare reacties; dynamisch evenwicht

PDF
Oefen h 08 zuren en basen
PDF [480.5 KB]
Download (89 downloads)

indicatoren; zure en basische oplossingen; pH-begrip en pH-berekeningen; sterke en zwakke zuren en basen; reacties tussen zuren en basen

PDF
Oefen h 09 redox
PDF [329.7 KB]
Download (84 downloads)

begrippen reductor, oxidator; elektronenoverdracht; halfreacties en BINAS; elektrische cel; elektrolyse; bereiding van (onedele) metalen; corrosie

PDF
Oefen h 10 industrie
PDF [538.8 KB]
Download (74 downloads)

blokschema’s; procesindustrie; groene chemie; scheiden en zuiveren van stoffen; ammoniaksynthese