Hieronder vind je oefenopgaven scheikunde voor VWO inclusief uitwerkingen. Je kunt ook eerst de opgaven voor HAVO maken.

Het is onafhankelijk van de lesmethode die je gebruikt. Kijk in het rechter gedeelte voor de onderwerpen.


Bestand

Onderwerpen

Oefen_v_01_atoombouw
PDF – 196,4 KB 1430 downloads

atomaire deeltjes; atoomnummer; massagetal; atoom- en molecuulmassa; isotopen; enkelvoudige ionen; elementen; metalen en niet-metalen; periodiek systeem; onderverdeling elektronenwolk in energieniveau’s; radioactiviteit

Oefen_v_02_zouten
PDF – 169,0 KB 1194 downloads

stroomgeleiding; ionen; zoutformules; namen van zouten; zouten in water; neerslagreacties; ionsoorten aantonen en verwijderen; hydraten

Oefen_v_03_moleculair
PDF – 152,5 KB 1170 downloads

kristalroosters; vanderwaalskrachten; kookpunt en molecuulmassa; waterstofbruggen en de invloed op het kookpunt van een stof; polaire atoombinding; hydrofobe en hydrofiele stoffen; oplossen en mengen; waswerking zeep; micellen

Oefen_v_04_berekeningen
PDF – 558,9 KB 1779 downloads

meetwaarden; significante cijfers; massa- en volumepercentage; massa- en volume-ppm; dichtheid; rekenen met mol en massa; reactievergelijkingen; molverhoudingen; concentratie en molariteit; verdunnen; rekenen aan reacties; rendement; molair volume; complexe berekeningen

Oefen_v_05_koolstof I
PDF – 686,8 KB 1432 downloads

aardolie; (alternatieve) brandstoffen; covalentie; structuurformules; koolwaterstoffen; alkanen; alkenen; alkynen; alkadiënen; cycloverbindingen; aromaten; additiereactie; substitutiereactie; alcoholen; aminen; carbonzuren; aldehyden; ketonen; ethers; esters; vetten en oliën

Oefen_v_06_koolstof II
PDF – 1,2 MB 1615 downloads

stereochemie; eiwitten; koolhydraten; DNA; hydrolyse; kunststoffen; additie- en condensatiepolymeren; materiaaleigenschappen; reactiemechanismen; mesomerie; Lewisstructuren

Oefen_v_07_energie_snelheid_evenwicht
PDF – 598,7 KB 1307 downloads

exotherm en endotherm; energieberekeningen; factoren die de snelheid beïnvloeden; katalysator; het meten van reactiesnelheid; aflopende reacties; omkeerbare reacties; dynamisch evenwicht; evenwichtsvoorwaarde; evenwichtsverschuivingen; berekeningen

Oefen_v_08_zuren en basen
PDF – 574,2 KB 2345 downloads

indicatoren; zure en basische oplossingen; pH-begrip; sterke en zwakke zuren en basen; reacties tussen zuren en basen; pH-berekeningen met zuur- en baseconstante; buffers

Oefen_v_09_redox
PDF – 313,7 KB 2142 downloads

begrippen reductor, oxidator; elektronenoverdracht; halfreacties en BINAS; zelf halfreacties opstellen; elektrische cel; elektrolyse; bereiding van (onedele) metalen; corrosie

Oefen_v_10_industrie
PDF – 956,4 KB 985 downloads

blokschema’s; procesindustrie; scheiden en zuiveren van stoffen; ammoniaksynthese; groene chemie

Oefen_v_11_analyse
PDF – 882,7 KB 1140 downloads

chromatografie; massaspectrometrie; colorimetrie

Oefen_v_12_titratie
PDF – 687,2 KB 1187 downloads

Zuur-basetitraties; indicatorkeuze; titratiecurve; redoxtitraties