Hieronder vind je oefenopgaven scheikunde voor VWO inclusief uitwerkingen. Je kunt ook eerst de opgaven voor HAVO maken.

Het is onafhankelijk van de lesmethode die je gebruikt. Kijk in het rechter gedeelte voor de onderwerpen.


Bestand

Onderwerpen

Oefen v 01 atoombouw
PDF – 196.4 KB 320 downloads

atomaire deeltjes; atoomnummer; massagetal; atoom- en molecuulmassa; isotopen; enkelvoudige ionen; elementen; metalen en niet-metalen; periodiek systeem; onderverdeling elektronenwolk in energieniveau’s; radioactiviteit

Oefen v 02 zouten
PDF – 169.0 KB 261 downloads

stroomgeleiding; ionen; zoutformules; namen van zouten; zouten in water; neerslagreacties; ionsoorten aantonen en verwijderen; hydraten

Oefen v 03 moleculair
PDF – 152.5 KB 206 downloads

kristalroosters; vanderwaalskrachten; kookpunt en molecuulmassa; waterstofbruggen en de invloed op het kookpunt van een stof; polaire atoombinding; hydrofobe en hydrofiele stoffen; oplossen en mengen; waswerking zeep; micellen

Oefen v 04 berekeningen
PDF – 558.9 KB 330 downloads

meetwaarden; significante cijfers; massa- en volumepercentage; massa- en volume-ppm; dichtheid; rekenen met mol en massa; reactievergelijkingen; molverhoudingen; concentratie en molariteit; verdunnen; rekenen aan reacties; rendement; molair volume; complexe berekeningen

Oefen v 05 koolstof I
PDF – 686.8 KB 298 downloads

aardolie; (alternatieve) brandstoffen; covalentie; structuurformules; koolwaterstoffen; alkanen; alkenen; alkynen; alkadiënen; cycloverbindingen; aromaten; additiereactie; substitutiereactie; alcoholen; aminen; carbonzuren; aldehyden; ketonen; ethers; esters; vetten en oliën

Oefen v 06 koolstof II
PDF – 1.2 MB 282 downloads

stereochemie; eiwitten; koolhydraten; DNA; hydrolyse; kunststoffen; additie- en condensatiepolymeren; materiaaleigenschappen; reactiemechanismen; mesomerie; Lewisstructuren

Oefen v 07 energie snelheid evenwicht
PDF – 598.7 KB 273 downloads

exotherm en endotherm; energieberekeningen; factoren die de snelheid beïnvloeden; katalysator; het meten van reactiesnelheid; aflopende reacties; omkeerbare reacties; dynamisch evenwicht; evenwichtsvoorwaarde; evenwichtsverschuivingen; berekeningen

Oefen v 08 zuren en basen
PDF – 574.2 KB 445 downloads

indicatoren; zure en basische oplossingen; pH-begrip; sterke en zwakke zuren en basen; reacties tussen zuren en basen; pH-berekeningen met zuur- en baseconstante; buffers

Oefen v 09 redox
PDF – 313.7 KB 398 downloads

begrippen reductor, oxidator; elektronenoverdracht; halfreacties en BINAS; zelf halfreacties opstellen; elektrische cel; elektrolyse; bereiding van (onedele) metalen; corrosie

Oefen v 10 industrie
PDF – 956.4 KB 192 downloads

blokschema’s; procesindustrie; scheiden en zuiveren van stoffen; ammoniaksynthese; groene chemie

Oefen v 11 analyse
PDF – 882.7 KB 243 downloads

chromatografie; massaspectrometrie; colorimetrie

Oefen v 12 titratie
PDF – 687.2 KB 275 downloads

Zuur-basetitraties; indicatorkeuze; titratiecurve; redoxtitraties