Hieronder vind je oefenopgaven scheikunde voor VWO inclusief uitwerkingen. Je kunt ook eerst de opgaven voor HAVO maken.

Het is onafhankelijk van de lesmethode die je gebruikt. Kijk in het rechter gedeelte voor de onderwerpen.


Bestand

Onderwerpen

PDF
Oefen v 01 atoombouw
PDF [196.4 KB]
Download (259 downloads)

atomaire deeltjes; atoomnummer; massagetal; atoom- en molecuulmassa; isotopen; enkelvoudige ionen; elementen; metalen en niet-metalen; periodiek systeem; onderverdeling elektronenwolk in energieniveau’s; radioactiviteit

PDF
Oefen v 02 zouten
PDF [169.0 KB]
Download (200 downloads)

stroomgeleiding; ionen; zoutformules; namen van zouten; zouten in water; neerslagreacties; ionsoorten aantonen en verwijderen; hydraten

PDF
Oefen v 03 moleculair
PDF [152.5 KB]
Download (172 downloads)

kristalroosters; vanderwaalskrachten; kookpunt en molecuulmassa; waterstofbruggen en de invloed op het kookpunt van een stof; polaire atoombinding; hydrofobe en hydrofiele stoffen; oplossen en mengen; waswerking zeep; micellen

PDF
Oefen v 04 berekeningen
PDF [558.9 KB]
Download (270 downloads)

meetwaarden; significante cijfers; massa- en volumepercentage; massa- en volume-ppm; dichtheid; rekenen met mol en massa; reactievergelijkingen; molverhoudingen; concentratie en molariteit; verdunnen; rekenen aan reacties; rendement; molair volume; complexe berekeningen

PDF
Oefen v 05 koolstof I
PDF [686.8 KB]
Download (238 downloads)

aardolie; (alternatieve) brandstoffen; covalentie; structuurformules; koolwaterstoffen; alkanen; alkenen; alkynen; alkadiënen; cycloverbindingen; aromaten; additiereactie; substitutiereactie; alcoholen; aminen; carbonzuren; aldehyden; ketonen; ethers; esters; vetten en oliën

PDF
Oefen v 06 koolstof II
PDF [1.2 MB]
Download (223 downloads)

stereochemie; eiwitten; koolhydraten; DNA; hydrolyse; kunststoffen; additie- en condensatiepolymeren; materiaaleigenschappen; reactiemechanismen; mesomerie; Lewisstructuren

PDF
Oefen v 07 energie snelheid evenwicht
PDF [598.7 KB]
Download (240 downloads)

exotherm en endotherm; energieberekeningen; factoren die de snelheid beïnvloeden; katalysator; het meten van reactiesnelheid; aflopende reacties; omkeerbare reacties; dynamisch evenwicht; evenwichtsvoorwaarde; evenwichtsverschuivingen; berekeningen

PDF
Oefen v 08 zuren en basen
PDF [574.2 KB]
Download (345 downloads)

indicatoren; zure en basische oplossingen; pH-begrip; sterke en zwakke zuren en basen; reacties tussen zuren en basen; pH-berekeningen met zuur- en baseconstante; buffers

PDF
Oefen v 09 redox
PDF [313.7 KB]
Download (187 downloads)

begrippen reductor, oxidator; elektronenoverdracht; halfreacties en BINAS; zelf halfreacties opstellen; elektrische cel; elektrolyse; bereiding van (onedele) metalen; corrosie

PDF
Oefen v 10 industrie
PDF [956.4 KB]
Download (148 downloads)

blokschema’s; procesindustrie; scheiden en zuiveren van stoffen; ammoniaksynthese; groene chemie

PDF
Oefen v 11 analyse
PDF [882.7 KB]
Download (149 downloads)

chromatografie; massaspectrometrie; colorimetrie

PDF
Oefen v 12 titratie
PDF [687.2 KB]
Download (174 downloads)

Zuur-basetitraties; indicatorkeuze; titratiecurve; redoxtitraties